Πατήστε εδώ για να δείτε τα ΔΩΜΑΤΙΑ

και εδώ για τις ΠΑΡΟΧΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. 

Περιλαμβάνεται ΦΠΑ , Δημοτικός Φόρος  και ο φόρος διαμονής για κάθε βράδυ.

Άρθρο 53 του ΝΟΜΟΥ 4389/2016 με τροποποίηση με τον ΝΟΜΟ 4472/2017

GR:ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 1. 1 παιδί έως 4 ετών είναι δωρεάν όταν χρησιμοποιεί το υπάρχον κρεβάτι 

 2. Επιπλέον κλίνη στο δωμάτιο χρεώνεται 5 ευρώ επιπλέον εάν χωράει στο συγκεκριμένο δωμάτιο.

ΔΩΜΑΤΙΑ μπροστινού κτηρίου

 • Δωμάτια με μπαλκόνι με θέα στην θάλασσα: Τα δωμάτια 1, 2, 6,7,8, 9, 10

 • Οικονομικά δωμάτια με παράθυρο: Τα δωμάτια 4 και 5

 • Δωμάτιο με μεγάλο μπαλκόνι και θέα την κληματοσκέπαστη αυλή. Το δωμάτιο 11

ΔΩΜΑΤΙΑ πίσω κτηρίου

 • Οικονομικό δωμάτιo με ιδιωτικό μπαλκόνι: Το δωμάτιο 18

 • Δωμάτια με μπαλκόνι που βλέπουν την κληματοσκέπαστη αυλή και θάλασσα: Τα δωμάτια 12, 13, 14, 15

 • Δωμάτια για 2 ενήλικες με 2 μικρά παιδιά: Τα δωμάτια 11, 13, 15, 5

 • Στα δωμάτια μπροστινού κτηρίου (1,2,6,7,8,9,10,11). Τον Ιούλιο,Αύγουστο το 1 άτομο 31 ευρώ, τα 2 άτομα 36 ευρώ, τα 3 άτομα 41 ευρώ από 2 βράδια και άνω.Διαμονή μόνο για ένα βράδυ, τιμή 36 ευρώ το 1 άτομο, τα δύο άτομα 41ευρώ τα τρία άτομα 46 ευρώ. Τον Μάιο,Ιούνιο,Σεπτέμβριο,Οκτώβριο το 1 άτομο 26 ευρώ,τα 2 άτομα 31 ευρώ, τα 3 άτομα 36 ευρώ για διαμονή από δύο βράδια και άνω.Για διαμονή μιας βραδιάς, τιμή 31 ευρώ το 1 άτομο,36ευρώ τα 2 άτομα, 41 ευρώ τα 3 άτομα .

 • Στα οικονομικά δωμάτια (4,5,18). Τον Μάιο,Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο τιμή 26 ευρώ το  1 άτομο, 31 ευρώ τα 2 άτομα, 36 ευρώ τα 3 άτομα από 2 βράδια και άνω. Διαμονή μόνο για ένα βράδυ, τιμή 31 ευρώ το 1 άτομο, 36 ευρώ τα δύο άτομα, 41 ευρώ τα 3 άτομα.

 • Στα δωμάτια πίσω κτηρίου (12,13,14,15). Τον Μάιο, Ιούνιο,  Σεπτέμβριο, Οκτώβριο το 1 άτομο 26 ευρώ,τα 2 άτομα 31 ευρώ, τα 3 άτομα 36 ευρώ για διαμονή από δύο βράδια και άνω.Για διαμονή μιας βραδιάς, τιμή 31 ευρώ το 1 άτομο,36 ευρώ τα 2 άτομα, 41 ευρώ τα 3 άτομα .

 • Στα δωμάτια πίσω κτηρίου (12,13,14,15). Τον Ιούλιο, Αύγουστο το 1 άτομο 31 ευρώ,τα 2 άτομα 36 ευρώ, τα 3 άτομα 41 ευρώ για διαμονή  από δύο βράδια και άνω.Για διαμονή μιας βραδιάς, τιμή 36 ευρώ το 1 άτομο,41 ευρώ τα 2 άτομα, 46 ευρώ τα 3 άτομα .

 

Click here for seeing the ROOMS

and here for the FACILITIES-POLICY

For more informations  contact us.

Inluded VAT , CITY TAX and

Residence tax  per night. 

 Article 53 of LAW 4389/2016 by modifying  with the LAW 4472/2017.

EN:OFFERS

 1. 1 child up to 4 years old is free if she/he uses the existing bed.

 2. Extra bed in the room charged 5 euros extra if the room allows it.

ROOMS in front building

 • Rooms with balcon view in sea: The rooms 1, 2,  8, 9, 10, 6, 7

 • Economy rooms with window: Τhe rooms 4 and 5

 • Room with big balcon overlooking the vine covered yard.The room 11.

ROOMS in back building

 • Economy room with private balcon: Τhe room 18

 • Rooms with balcon view in vine-covered yard with sea: Τhe rooms 12, 13, 14, 15

 • Rooms for families with 2 little children: The rooms 11, 13, 15, 5

 

 •  For the front building rooms(1,2,6,7,8,9,10,11).Οn  July, August, price 31 euro for 1 person, price 36euro for 2 person, price 41 euro for 3 person from 2 nights stay  and more.For one night stay, price 36 euro for 1 person, price 41 euro for 2 persons, price 46 euro for 3 persons. On May,June, September, October price 26 euro for 1 person, price 31 euro for 2 persons, 36 euro for 3 persons from 2 nights stay  and more. For one night stay,price 31 euro for 1 person, price 36 euro for 2 persons, price 41 euro for 3 persons.

 • For the economical rooms (4,5,18). From May ,June,July, August, September, October, price 26 euro for 1 person, price 31 euro for 2 persons, 36 euro for 3 persons from 2 nights stay  and more. For one night stay,price 31 euro for 1 person, price 36 euro for 2 persons, price 41 euro for 3 persons.

 • For the back buildings rooms (12,13,14,15). On May,June , September, October, price 26 euro for 1 person, price 31 euro for 2 persons, price 36 euro for 3 persons,from two nights stay and more For 1 night stay, price 31 euro for 1 person,price 36 euro for 2 persons, price 41 euro for 3 persons.

 • For the back buildings rooms (12,13,14,15). On July , August, price 31 euro for 1 person, price 36 euro for 2 persons, price 41 euro for 3 persons,from two nights stay and more.For one night stay, price 36 euro for 1 person, price 41 euro for 2 persons, price 46 euro for 3 persons.

GR: Χαμηλότερες τιμές στους πελάτες μας

EN:Lower prices for our customers